Young Cell Scheme

Runda XIII

Image

Preliminarno obavestenje o Konkursu (XIII krug Young Cell Scheme, postdiplomskog programa EU stipendija)

Ovo je pred-obaveštenje o predstojećem otvaranju zvaničnog poziva za podnošenje prijava (konkursa) za XIII krug Young Cell Scheme, EU programa postdiplomskih stipendija. U ovom trenutku nije potrebno preduzimanje nikakvih aktivnosti od strane potencijalnih podnosilaca zahteva.

Kancelarija Evropske unije (EUO) na Kosovu i Kancelarija Premijera Vlade Kosova najavljuju predstojeće otvaranje XIII kruga prijavljivanja na Young Cell Scheme, EU programa postdiplomskih stipendija za državljane Kosova. Uspešnim kandidatima biće ponuđena mogućnost studiranja na jednogodišnjim ili dvogodišnjim master programima na Univerzitetima u zemljama članicama EU. Radni jezik programa stipendija je isključivo engleski.

Ovaj poziv je otvoren za javnost i za državne službenike (dodani detalji i pravila će biti objavljeni u konkusu) u skladu sa sledećim sektorima:

 • Pravo (uključujući Pravo Evropske Unije)
 • Javna uprava i dobra upravljačka praksa (uključujući upravljanje ljudskim resursima)
 • Ekonomija, finansije, menadžment (uključujući menadžment u javnom zdravlju)
 • Energija, životna sredina i klimatske promene, transport
 • Međunarodni odnosi i diplomatija (uključujući odbranu i bezbednost)
 • Ostali sektori prema zahtevima Javne administracije Kosova

Prihvatljivi kandidati su:

 • Državljani Kosova sa važećim kosovskim pasošem ili ličnom kartom izdatom od strane institucija kosovskih vlasti ili sa važećim dokazom o rođenju i boravku na Kosovu (pažnja: ako ne postoji pasoš ili l.k. Kosova, potrebne su obe potvrde, i potvrda o rođenju i potvrda o boravku).
 • Diplomirani univerzitetski studenti sa diplomom u jednoj od oblasti studija koje se odnose na spomenute
 • Kandidati koji tečno govore engleski i albanski ili
 • Rođeni januara 1988. ili kasnije.

Stipendije će pokriti sledeće troškove:

 • troškovi prijave i školarine
 • naknade za život
 • troškovi vize i zdravstveno osiguranje
 • jedna povratna avionska karta
 • Pripremni kurs engleskog jezika i cenu za IELTS test engleskog jezika (u slučaju da studije treba da budu na nekom drugom jeziku EU, drugi neophodni testovi poznavanja jezika takođe mogu biti nadoknađeni)

Odabrani učesnici će se obavezati da će:

 • Biti raspoloživi za obavljanje obuke/stručne prakse počev od februara g. i da mogu da se presele van zemlje od avgusta 2023.g. do kraja procenjenog trajanja studiranja.
 • Raditi za javnu upravu Kosova kao pripravnici najmanje 4 meseca pre odlaska (sa izuzetkom državnih službenika koji su već zaposleni u javnoj upravi Kosova).
 • Pohadjati YCS program jezičke obuke (gde je potrebno).
 • Pohađati i završiti izabrane postdiplomske
 • Provesti 3 uzastopne godine kao zaposleni ili ponovno zaposleni (ako su državni službenici) u javnom sektoru Administracije Kosova (uključujući zaposlenje u opštinama i lokalnoj samoupravi) po

Selekcija će se vršiti u 3 faze i obuhvata:

 • Predselekciju na osnovu administrativnih kriterijuma i kriterijuma
 • Pismeni testovi (znanje engleskog jezika, opšte poznavanje javne službe i/ili znanje o sektoru i verbalno i numeričko rezonovanje).
 • Intervjui koje ce voditi odbor sastavljen od akademika sa odabranih univerziteta Predstavnici EUO i Vlade Kosova će biti u odboru kao posmatrači.

Čitava procedura selekcije će biti sprovedena u skladu sa propisima (MPA) No. 01/2019 za korisnike programa stipendija.

Žene kao i predstavnici manjina se snažno podstiču da se prijave. Obrasci za prijavu i kompletan set pratećih dokumenata biće dostupni za preuzimanje na internetu, na sledećoj veb stranici: https://ycskosovo.org. Dodatne informacije o pravilima, procedurama i kriterijumima za odabir će takođe biti objavljene na istoj adresi.

Ovo je samo pred-najava otvaranja poziva za podnošenje prijava kako bi se potencijalni kandidati obavestili o predstojećem otvaranju konkursa. Prijave još nisu otvorene. Za dalje informacije https://ycskosovo.org