YCS Runda XIII: Preliminarno obaveštenje

YCS Runda XIII: Preliminarno obaveštenje

Kancelarija Evropske unije (EUO) na Kosovu i Kancelarija Premijera Vlade Kosova najavljuju predstojeće otvaranje XIII kruga prijavljivanja na Young Cell Scheme, EU programa postdiplomskih stipendija za državljane Kosova. Uspešnim kandidatima biće ponuđena mogućnost studiranja na jednogodišnjim ili dvogodišnjim master programima na Univerzitetima u zemljama članicama EU. Radni jezik programa stipendija je isključivo engleski.

Ovaj poziv je otvoren za javnost i za državne službenike (dodani detalji i pravila će biti objavljeni u konkusu) u skladu sa sledećim sektorima:

  • Pravo (uključujući Pravo Evropske Unije)
  • Javna uprava i dobra upravljačka praksa (uključujući upravljanje ljudskim resursima)
  • Ekonomija, finansije, menadžment (uključujući menadžment u javnom zdravlju)
  • Energija, životna sredina i klimatske promene, transport
  • Međunarodni odnosi i diplomatija (uključujući odbranu i bezbednost)
  • Ostali sektori prema zahtevima Javne administracije Kosova