Young Cell Scheme

Program i bursave postdiplomike i BE-së për Kosovën

Image

YCS Round XIII: Final Rankings - Lists of Grantees and Reserves


Skema e Celulës së të Rinjëve Ruandi XIII-XIV-XV është një program i bursave, i bashkëfinancuar nga Bashkimi Evropian dhe Qeveria e Kosovës, i menaxhuar nga Zyra e BE-së në Kosovë dhe zbatuar nga Konsorciumi i Universitetit Aristotel të Selanikut dhe Instituti Kombëtar i Shërbimi Publik, Francë.

Eligible Subsectors
European Law, International Law, Human Rights, Criminal Law, Public Law, Civil & Private Law, Patent Law, Intellectual Property Law, Competition Law, Business Law, Trade Law and International Commercial Law, Tax Law, Other areas of Law
Eligible BA Degree

Degree in Law (LLB)

NB: This means that only graduates in Law (min 180 ECTS) are eligible under this sector.

Aim
Scholarships under this sector aim to provide scholarship to future experts in Law (any branch of law). Individuals who will be awarded a grant under this sector will be employed by the Government of Kosovo as legal officers/ legal experts.
Eligible Subsectors (MA/MSc)
EU Studies, Public Policies and Public Administration, Development Studies, Leisure & Tourism, Human Resource Management, Public Administration, Anthropology, Criminology, Education & Teaching, Ethnology, European Studies, Gender Studies, Social Work, Sociology, Cultural Heritage, Sport Administration and Management, Migration Studies
Eligible BA Degree
BA degrees directly related with the scope of this sector, eg International Studies, Political Sciences, Journalism, Mass Media, Communication, Economics, Law, education, Geoscience and Technology, Applied Sciences, Philosophy, Philology, Arts
Aim

Under this sector aim to provide scholarship to future experts that will be employed and support administration and management of public policies, good governance and human resources management,  in particular with reference to the European integration process of Kosovo.

Eligible Subsectors (MA/MSc)
Economics, Econometrics, Statistics, Economic Policy, International or European Economics, Political Economy and Public Finance, Project Management, Strategic Management, Supply Chain Management & Logistics, Technology Management, Health Management, Public Health, Regional Development
Eligible BA Degree
Ba Degrees in Economics, Business Management, Public Health Management, Medicine, Applied Sciences, Agriculture and Veterinary, Law, Multimedia and Web Design and other degrees directly related with the scope of this sector.
Aim
Under this sector aim to provide scholarships to future officials and experts in the fields of economics and public health, as well in cultural and natural heritage protection with particular focus on issues related to European Union and European Integration.
Eligible Subsectors (MA/MSc)
Environmental Studies & Policies, Agriculture & Forestry, Climate & Meteorology, Ecology, Environmental Management, Environmental Sciences, Forestry, Geology, Natural Resource Management, Plant & Crop Sciences, Sustainable Development, Automotive Engineering, Aviation & Aeronautical Engineering, Electrical Engineering, Environmental Engineering, Industrial Management, Materials Science, Mechanical Engineering, Mining, Oil & Gas, Power & Energy Engineering, Robotics/Automation engineering, Cybersecurity of the Electric Power Transmission
Eligible BA Degree
Ba Degrees in Energy, Environment and Climate Change, Transport, Applied Sciences, Agriculture and Veterinary, Geosciences and Technology, Engineering and Architecture, Mathematics and Natural Science, Electrical and Computer Engineering, Applied Arts and Science and other degrees (directly related with the scope of this sector.
Aim
Under this sector aim to provide scholarships to future officials and experts in the fields of Energy, Environment and Climate Change and Transport, with particular focus on issues related to European Union and European Integration.
Eligible Subsectors (MA/MSc)
International Relations, European Studies, International Development, International Relations, Politics & Political Science, Defense and Security studies
Eligible BA Degree
BA Degrees in International Relations, Diplomacy, Law, Security, Political Sciences, Journalism, Mass Media, Multimedia and Web Design, Applied Arts and Science and other degrees (directly related with the scope of this sector.
Eligible Subsectors (MA/MSc)
Under this sector aim to provide scholarships to future officials and experts in the fields of International Relations and Diplomacy, with particular focus on issues related to European Union and European Integration.

Filluar në vitin 2004, Skema e Celulës së të Rinjëve ofron mundësi për studentët e rinjë kosovarë me prejardhje të ndryshme për të studiuar në universitetet më të mira qe gjenden në shtetet anëtare të BE-së, me qëllim që të tërheqë sistematikisht kandidatët e rinjë në shërbimin civil për një periudhë prej tre vitesh radhazi, pas përfundimit me sukses të studimeve të tyre.

Objektivi i përgjithshëm i YCS është të ngrisë kapacitetet profesionale të shërbimit civil në afat të gjatë për t'i shërbyer më mirë qytetarëve të Kosovës dhe për të përmbushur detyrimet dhe acquis që dalin nga procesi i integrimit të vendit në BE. Në përputhje me standardet më të mira të BE-së, programi i bursave YCS ndihmon Kosovën të gjenerojë një administratë publike të depolitizuar, profesionale, gjithëpërfshirëse dhe efektive, të aftë për të zbatuar legjislacionin e BE-së dhe ofron një politikë më të mirë të menaxhimit të karrierës.

Në përgjithësi, duke përmirësuar kapacitetet profesionale të shërbimit civil kosovar, projekti do të shoqërojë progresin e reformës në administratën publike në Kosovë dhe do të kontribuojë për t'iu përgjigjur kërkesave të qytetarëve kosovarë për një fuqizim më të madh të strukturave dhe proceseve shtetërore, në kontekstin e sfidave politike, sociale dhe ekonomike.

Image
Young Cell Scheme Scholarship Programme

Youngcellscheme

Young Cell Scheme

Young Cell Scheme