PROGRAMI I BURSAVE MASTER , SKEMA E CELULËS SË TË RINJËVE RAUNDI XIII, I PREZANTUAR PËR KOMUNITETET JO SHUMICË DHE OJQ-të NË KOSOVË, DUKE OFRUAR MUNDËSI TË BARABARTA PËR TË GJITHË STUDENTËT

PROGRAMI I BURSAVE MASTER , SKEMA E CELULËS SË TË RINJËVE RAUNDI XIII, I PREZANTUAR PËR KOMUNITETET JO SHUMICË DHE OJQ-të NË KOSOVË, DUKE OFRUAR MUNDËSI TË BARABARTA PËR TË GJITHË STUDENTËT

Skema e Celulës së të Rinjëve Raundi XIII, Programi i Bursave për Master është prezantuar më 7 tetor gjatë konferencës për komunitetet joshumicë, organizuar nga Zyra për Çështje të Komuniteteve dhe Zyra për Qeverisje të Mirë pranë Zyrës së Kryeministrit.

Në konferencë mori pjesë kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, së bashku me Ministrin e Administrimit të Pushtetit Lokal, z. Elbert Krasniqi, drejtorin e Zyrës për Qeverisje të Mirë, z. Habit Hajredini, përfaqësues të komunave, OJQ-ve, shoqëria civile dhe media.

Qëllimi kryesor i prezantimit të Skemës së Celulës së të Rinjëve ishte prezantimi i programit dhe udhëzimi, përkrahja dhe mobilizimi i komuniteteve joshumicë (si romët, ashkalitë dhe egjiptianët) për të përfituar nga mundësia e programit dhe për të aplikuar për bursë pasuniversitare. “Është një projekt i rëndësishëm për të gjithë shoqërinë dhe veçanërisht për studentët me prejardhje të ndryshme, pjesëmarrja e të cilëve ne synojmë të mbështesim më tej si pjesë e politikës sonë të mundësive të barabarta” Z. Nikos Kifonidis (Drejtor i Projektit të YCS). Angazhimi i përfaqësuesve të organizatave të OJQ-ve është i rëndësishëm për ta promovuar atë tek kandidatët e mundshëm. Projekti ka për qëllim forcimin e kapaciteteve të Shërbimit Civil të Kosovës. YCS është një mënyrë e qëndrueshme për të mbështetur reformën e administratës publike të Kosovës, për t'u përshtatur me praktikat më të mira të BE-së. Fillimisht e lansuar në vitin 2004, YCS ofron përmes shpërndarjes së bursave një mundësi për studentët e rinj kosovarë që të studiojnë në universitetet e vendosura në shtetet anëtare të BE-së, dhe më vonë të punojnë në shërbimin civil. Young Chell Scheme Raundi XII, Programi i Bursave Master, ofron mbështetje financiare dhe praktike për kandidatët e përzgjedhur, ndërkohë që ka shumë elementë të rinj dhe të rëndësishëm të prezantuar në këtë raund të ri në dobi të kandidatëve.

Skemës së Celulës së të Rinjëve Raundi XIII është bashkëfinancuar nga Bashkimi Evropian dhe Qeveria e Kosovës YCS dhe zbatohet nga Universiteti Aristotele i Selanikut dhe Instituti Kombëtar i Shërbimit Publik.