Young Cell Scheme

Organizatat implementuese

Image

Programi YCS menaxhohet nga Zyra e Bashkimit Evropian ne Kosove European Union Office in Kosovo dhe implementohet nga Konsorciumi i përbërë nga Universiteti Aristotele i Selanikut (AUTH) Aristotle University of Thessaloniki (AUTH) si Partner Udhëheqës dhe Instituti Kombëtar i Shërbimit Publik (INSP) Institut National du Service Public (INSP) si Partner i ri.

Image

Universiteti Aristotel i Selanikut është universiteti më i madh në Greqi. Kampusi kryesor ndodhet në qendër të qytetit të Selanikut dhe mbulon një sipërfaqe prej rreth 33.4 hektarësh. Ai përfshin 10 fakultete të cilat përbëhen nga 40 shkolla dhe 1 fakultet me një shkollë.

Rreth 88.283 studentë studiojnë në Universitetin Aristotel, 77.198 në programet universitare dhe 6.588 në programet pasuniversitare. Janë edhe 3.952 në nivel doktorature). Ka 1682 anëtarë të fakultetit. Ka edhe 311 anëtarë të Personelit Mësimor të Laboratorit Special (SLTP).

Objektivat strategjike të AUTH -së , në kuadër të vizionit dhe misionit të saj, mbeten të larta dhe të orientuara në vazhdimësi në vazhdimin e traditës së saj, përkatësisht të jetë një institucion pionier, i spikatur mes universiteteve greke dhe të shumë universiteteve të huaja në të gjitha nivelet: arsim, kërkim shkencor, kulturën, lidhjen me shoqërinë.

Vizioni dhe misioni i AUTH mund të përmblidhen si më poshtë:

  1. Përmirësimi i procesit arsimor dhe i kurrikulave (Akreditimi) – Përsosmëri arsimore dhe mësimore
  2. Rritja e përsosmërisë në kërkime
  3. Rritja e pranisë ndërkombëtare të AUTH- së
  4. Përmirësimi i organizimit dhe funksionimit të Shërbimeve Administrative
  5. Përdorimi, aplikimi dhe shfrytëzimi maksimal i teknologjive aktuale të informacionit dhe komunikimit
  6. Përmirësimi i cilësisë së shërbimeve të studentëve
  7. Lidhja e Universitetit me shoqërinë dhe promovimi i AUTH- së si pikë referimi zhvillimi dhe kultura
  8. Shfrytëzimi i pronave të paluajtshme dhe jomateriale të Universitetit në dobi të AUTH -së dhe shoqërisë në përgjithësi.
  9. Duke qenë një Universitet miqësor ndaj mjedisit
  10. Duke qenë një Universitet miqësor dhe i qasshëm ndaj të gjithë qytetarëve dhe veçanërisht atyre me aftësi të kufizuara.

Për të mësuar më shumë rreth Universitetit Aristotel, ju lutemi klikoni këtu 

Image

Instituti Kombëtar i Shërbimit Publik (INSP), i krijuar më 1 janar 2022, është operatori i ri publik francez i referencës për rekrutimin, trajnimin fillestar dhe edukimin e vazhdueshëm të drejtuesve të lartë dhe drejtuesve të shtetit.

INSP synon të forcojë lidhjet midis politikave publike, botës akademike dhe kërkimit. Duke afirmuar natyrën multidisiplinare të kërkimit që do të kryhet nga dhe në emër të Institutit; zhvillimi i partneritetit, natyrës bashkëpunuese dhe ndërkombëtare të aktiviteteve kërkimore; duke synuar përsosmërinë shkencore.

Për të mësuar më shumë rreth INSP, ju lutemi klikoni këtu