Young Cell Scheme

EU program postdiplomskih stipendija za Kosovo

Image

YCS Round XIV: Final Rankings

Lists of Grantees and Reserves (20/05/2024)

SCORES WRITTEN EXAM YCS Round XIV Selections


YCS Round XIV
Preselection Results


Schedule of YCS Round XIV


Young Cell Scheme, XIII-XIV-XV krug, je program stipendiranja koji sufinansiraju Evropska Unija i Vlada Kosova, kojim upravlja Kancelarija EU na Kosovu, a spovodi Konzorcijum Aristotelovog Univerziteta u Solunu I institute du service public u Francuskoj.

Pokrenuta 2004. godine, Young Cell Scheme nudi priliku mladim kosovskim studentima iz različitih sredina da studiraju na vrhunskim univerzitetima koji se nalaze u državama članicama EU sa ciljem da sistematski privuče mlade kandidate za državnu službu u periodu od tri uzastopne godine, nakon uspešnog završetka studija.

Opšti cilj YCS-a je da ojača profesionalne kapacitete državne službe na duži rok kako bi bolje služili građanima Kosova i ispunili obaveze i zahteve EU  koji proizilaze iz procesa integracije zemlje u EU. U skladu sa najboljim standardima EU, program stipendiranja YCS-a pomaže Kosovu da stvori depolitizovanu, profesionalnu, sveobuhvatnu i efikasnu javnu administraciju, sposobnu da primeni zakonodavstvo EU i ponudi bolju politiku upravljanja karijerom.

Uopšteno, poboljšanjem profesionalnih kapaciteta kosovske državne službe, delatnost će pratiti napredak reforme javne uprave na Kosovu i doprineće da se odgovori na zahteve građana Kosova za ojačanje državnih struktura i procesa, u kontekstu političkih, društvenih i ekonomskih izazova.

Young Cell Scheme Scholarship Programme

Youngcellscheme

Young Cell Scheme

Young Cell Scheme