Young Cell Scheme

Kontaktirajte nas

Image

Contact us

Behije Dashi, no 14, 6th floor, 
Aktash, Pristina, 
Kosovo, 10000

Tel: +383 49 444 357

e-mail: info@ycskosovo.org / info@ycskosovo.eu