Young Cell Scheme

Ugovorno tijelo

Image

Glavni donator ovog projekta je Kancelarija Evropske unije na Kosovu.

Kancelarija EUO na Kosovu promoviše bliže veze između Evropske unije i Kosova. EU nastavlja da pomaže Kosovu u realizaciji svoje agende EU, uključujući i pojačano prisustvo na Kosovu. Kancelarija Evropske unije na Kosovu je deo mreže od više od 130 Delegacija EU koje postoje u zemljama i međunarodnim organizacijama i njihova uloga je prvenstveno da:

  •    predstaviti, objasniti i implementirati politiku EU
  •    analiziraju i izveštavaju o politici i razvoju u zemljama/institucijama kod kojih su akreditovani

Kancelarija EU takođe igra ključnu ulogu u sprovođenju značajne finansijske pomoći EU Kosovu.

Kancelarija radi pod nadležnošću Visokog predstavnika Unije za spoljnu politiku i bezbednost.

Za više informacija molimo click here.